Privacy

LG Electronics hecht aan de privacy van alle bezoekers van www.lgpromotions.nl. In het algemeen kunt u als klant de website van LG Electronics bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven te verstrekken. De mate waarin we gegevens verzamelen, hangt af van de gegevens die u aan ons verstrekt. In het privacybeleid hieronder kunt u lezen hoe we de door u verstrekte gegevens gebruiken en beschermen.

Door u te registreren en/of informatie aan te vragen op deze website, stemt u ermee in dat uw gegevens volgens de voorwaarden van dit beleid worden verzameld, gebruikt en overgedragen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wanneer u zich via lgpromotions.nl registreert, dan wel een vraag stelt, wordt u gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals uw naam, contactgegevens en informatie over uw aankoop. We kunnen ook informatie verzamelen uit e-mailberichten en/of brieven die u naar ons stuurt. LG Electronics kan u ook vragen voor onderzoeksdoeleinden vragenlijsten in te vullen, hoewel u niet verplicht bent daaraan mee te werken.

Gebruik van uw gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, alsmede om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, te ondersteunen, te verbeteren en te ontwikkelen. We kunnen aan de hand van uw gegevens contact met u opnemen over uw vraag, of uw mening te vragen over onze producten en diensten, en we kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Verder kunnen wij, voor zover u daarmee hebt ingestemd, uw gegevens ook gebruiken om: i) u te informeren over de producten en diensten van LG die voor u interessant kunnen zijn; ii) u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten; iii) u te laten deelnemen aan de interactieve voorzieningen van onze website. We kunnen per post, telefoon, fax en e-mail contact met u opnemen. U kunt uw eerder aangegeven keuze op dit gebied altijd herzien.

Bekendmaking/opslag van uw gegevens

De door u verstrekte gegevens worden bewaard op onze beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en kunnen worden opgevraagd door of worden verstrekt aan onze medewerkers buiten Nederland, onze moedermaatschappij, onze dochtermaatschappijen en aan ons gelieerde ondernemingen, waarvan enkele zich buiten de EER bevinden. We kunnen ook totaalinformatie over het gebruik van onze website doorgeven aan derden; hierbij gaat het echter niet om gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk herkenbaar bent.

Als u een wachtwoord van ons hebt gekregen (of zelf hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. We vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

Gegevensoverdracht via internet is helaas niet altijd veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die naar onze website worden verstuurd, niet garanderen; gegevensoverdracht geschiedt altijd voor uw eigen risico. We hanteren strenge procedures en beveiligingsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Voor zover u daarmee hebt ingestemd, kunnen we ook zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder andere bedrijven binnen onze groep, toestaan om contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Deze derden kunnen per post, telefoon, fax of e-mail contact met u opnemen. U kunt uw eerder aangegeven keuze op dit gebied altijd herzien.

In landen buiten de EER is de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming niet altijd erg streng. We zullen er echter altijd voor zorgen dat derden zich bij het gebruik van uw gegevens aan ons privacybeleid houden. Tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht, zullen we de aan ons verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming op andere wijze delen, verkopen of verspreiden.

Als ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan of wordt gefuseerd met een andere bedrijfsentiteit, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze nieuwe partners of eigenaren.

Beveiliging en gegevensbewaring

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, ongeoorloofde verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging en schade, zoals wachtwoorden en firewalls. Uw gegevens worden door ons bewaard gedurende een redelijke termijn of zolang de wet voorschrijft.

Op onze website kunnen koppelingen naar andere websites staan. Als u deze websites bezoekt, gelden het privacybeleid en de privacyvoorkeuren van die websites.

Toegang en actualisering

U hebt het recht om de over u bewaarde gegevens in te zien en u kunt ons vragen daarin waar nodig wijzigingen aan te brengen. Als u dat wilt doen, kunt u contact met ons opnemen. We zijn wettelijk gerechtigd om kosten in rekening te brengen wanneer wij bijzonderheden verstrekken over de gegevens die wij over u hebben.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden op de website en/of (waar van toepassing) via e-mail bekendgemaakt.

Contact

Alle op- of aanmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom. U kunt deze richten aan de Webmaster, LG Electronics Benelux, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen.